Se også Kommissionens hjemmeside om tilskud efter Rådets Forordning nr. 1698/2005:

 

 

Danmark og EU investerer i landdistrikter - Til glæde og til gavn

 

For at skabe de optimale betingelse for ”livet på landet” besluttede vi at kontakte SKOVSØHUS NATUR for rådgivning og projekt gennemførelse. Verner Lauritsen udarbejdede en tegning som viser hvor han så de bedste muligheder for etablering af læhegn, remisser og sø: 

 

I foråret 2010 plantes der ca. 2.500

 

I foråret 2011 plantes de resterende ca. 5.000

 

 

Læhegn Nr: 1

Læhegnet er 60 meter langt med 6 rækker og dækker et areal på ca. 450 m2. Planterne består af Rødel, eg, hunderose, alm. røn, tjørn, hassel, kvalkved, benved, dunet gedeblad og fjeldribs.

 

 

Læhegn Nr: 2

Læhegnet er 100 meter langt med 6 rækker og dækker et areal på ca. 900 m2. Planterne består af Rødel, eg, hunderose, alm. røn, tjørn, hassel, kvalkved, benved, dunet gedeblad og fjeldribs.

 

 

Læhegn Nr: 3

Læhegnet er 100 meter langt med 6 rækker og dækker et areal på ca. 900 m2. Planterne består af Rødel, eg, hunderose, alm. røn, tjørn, hassel, kvalkved, benved, dunet gedeblad og fjeldribs.

 

 

 

Læhegn Nr: 4

Læhegnet er 85 meter langt med 6 rækker og dækker et areal på ca. 750 m2. Planterne består af Rødel, eg, hunderose, alm. røn, tjørn, hassel, kvalkved, benved, dunet gedeblad og fjeldribs.

 

 

Læhegn Nr: 5

Læhegnet er 50 meter langt med 6 rækker og dækker et areal på ca. 450 m2. Planterne består af Rødel, eg, hunderose, alm. røn, tjørn, hassel, kvalkved, benved, dunet gedeblad og fjeldribs.

 

 

 

Læhegn Nr: 6

Læhegnet er 40 meter langt med 6 rækker og dækker et areal på ca. 360 m2. Planterne består af Rødel, eg, hunderose, alm. røn, tjørn, hassel, kvalkved, benved, dunet gedeblad og fjeldribs.

 

 

Beplantning Nr: 1

Beplantningen dækker et areal på 4500 m2. Planterne består af Rødel, eg, hunderose, alm. røn, tjørn, hassel, kvalkved, benved, dunet gedeblad og fjeldribs.

 

 

Beplantning Nr: 2

Beplantningen dækker et areal på 3000 m2. Planterne består af Rødel, eg, hunderose, alm. røn, tjørn, hassel, kvalkved, benved, dunet gedeblad og fjeldribs.

 

 

Projektet er gennemført med støtte fra EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

 

I efteråret 2011 har vi endvidere fået etableret et vådområde.

 

 

Fremtiden

Forandringen fra dyrkede marker til beplantninger og sø har været en stor tilfredsstillelse. Den daglige glæde ved at kunne se beplantningerne vokse og følge med i dyrelivet er netop hvad vi ville opnå med dette projekt. Om nogle år når vi ikke længere har brug for indhegning til beskyttelse af de nyplantede planter - skal området åbnes op så det kan bruges aktivt til gåture og jagt.

 

En stor tak til Verner Lauritsen for hans engagement og professionelle arbejde med projektet.